Exhibition
Name Address
Kunshan Technology and Culture Exhibition Center No.109, Qianjin Rd (M)
Interntional Convention & Exhibition Center No.388, Qianjin Rd (E)
Kunluntang Art Gallery 3F, No. 109, Qianjin Rd (M)
Houbeiren Art Gallery No.66, Xijie St. (Langhuan Park)
Kunshan Library No.353, Qianjin Rd (M)
Children's Palace No.96, Heilongjiang Rd (N)